Zagrebelnii v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 16 decembrie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a publicat decizia sa în cauza Zagrebelnii v. Republica Moldova (nr. 34181/11).

Reclamantul s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), din cauza eșecului instanței de judecată de a-l cita la audierea cauzei sale cu privire la suspendarea permisului său de conducere.

După comunicarea cererii, Guvernul a depus o cerere de revizuire cu scopul remedierii încălcării dreptului reclamantului în baza Articolului 6 din Convenție. Prin decizia sa din 24 iulie 2013, Judecătoria Râșcani a admis cererea de revizuire a Guvernului și a casat hotărârea pronunțată anterior (în lipsa reclamantului, din cauza citării sale în mod corespunzător). Rejudecând cauza în prezența reclamantului, instanța a încetat procedura în privința acestuia, ca prescrisă.

Ținând cont de refuzul repetat al reclamantului de a da curs invitației Guvernului pentru soluționarea amiabilă a prezentei cauze, Guvernul a decis să înainteze o declarație unilaterală, prin care a recunoscut încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție, oferindu-se să-i achite reclamantului suma de 1500 de euro drept despăgubire pentru prejudiciul moral.

Reclamantul a considerat suma insuficientă și a solicitat Curții să respingă declarația unilaterală. Cu toate acestea, Curtea a fost satisfăcută de clauzele respectivei declarații unilaterale, reiterând că Articolul 37 din Convenție prevede că, la orice etapă a procedurii, Curtea poate decide să radieze o cerere de pe rolul său dacă nu mai este justificată continuarea examinării cererii. Astfel, Curtea a specificat că, în anumite circumstanțe, ea poate radia o cerere în baza Articolului 37 § 1 (c) în baza unei declarații unilaterale a unui guvern reclamat, chiar dacă reclamantul dorește continuarea examinării cauzei.

Luând act de termenii declarației Guvernului, de faptul că reexaminarea cauzei reclamantului la nivel național după comunicarea cauzei către Guvern s-a soldat cu o hotărâre în favoarea reclamantului, precum și ținând cont de cuantumul despăgubirii propuse de către Guvern, Curtea a considerat că nu mai este justificată continuarea examinării cererii și a radiat-o de pe rol.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie