Yesipov v. Republica Moldova și Rusia

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

     La 4 iunie 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Yesipov v. Republica Moldova și Rusia (nr. 56218/07).
La 16 iunie 2016 Curtea a comunicat Guvernului Republicii Moldova și Rusiei (în continuare „Guvernele”) plângerile reclamantului formulate în baza Articolelor 2, 3, 5 § 1, 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare – „Convenția”) și Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție ca urmare a condamnării și detenției sale în regiunea transnistreană. Guvernele au prezentat observațiile lor cu privire la admisibilitatea și fondul cauzei. La 9 decembrie 2016 observațiile au fost expediate în adresa reclamantului, care a fost invitat să-și prezinte poziția, însă Curtea nu a primit vreun răspuns la scrisoarea Grefei.
La 12 decembrie 2019, printr-o scrisoare transmisă electronic, reclamantul a fost invitat să prezinte observațiile sale până la 24 ianuarie 2020. El a fost atenționat că potrivit Articolului 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea poate radia o cerere atunci când circumstanțele duc la concluzia că reclamantul nu intenționează să mențină cererea. Nu a fost primit niciun răspuns din partea reclamantului, deși acesta confirmase adresa sa e-mail la 10 decembrie 2019 într-o convorbire telefonică cu Grefa Curții.
Din aceste considerente, în absența unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a constatat că nu a existat niciun motiv care ar justifica continuarea examinării cererii. Prin urmare, ea a radiat cererea de pe rol.
Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie