Voltman c. Republicii Moldova

               La 13 septembrie 2016 Curtea Europeană a Drepturilor Omului („Curtea Europeană”) a pronunțat o decizie în cauza Svetlana și Vladimir VOLTMAN c. Republicii Moldova („RM”, cererea nr. 31052/04), notificată la 6 octombrie 2016.
Reclamanții, dna Svetlana Voltman și dl Vladimir Voltman, căsătoriți din anul 1981, erau investitori privați și acționari într-o societate privată („Compania E.”). La o dată nespecificată, aceștia au achiziționat un imobil în Chișinău, care, ulterior a fost trecut în activele companiei E. La 14 martie 2003 al doilea reclamant și-a vîndut acțiunile sale companiei.
La 22 iulie 2003 reclamanții au inițiat o procedură civilă în privința Companiei E., invocînd că contractul a fost viciat, fiind încheiat sub constrîngere. După epuizarea căilor naționale de atac, reclamanții au depus o cerere în fața Curții Europene, invocînd încălcarea art. 6, 13 și 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”).
La 1 august 2011 reclamanții și-au exprimat dorința de a-și retrage plîngerile sale în temeiul art. 13 din, iar la 7 mai 2015, la nivel național au fost inițiate procedurile de revizuire. Constatînd încălcarea art. 6 din Convenție ca urmare a admiterii faptului că reclamanții nu au beneficiat de un proces echitabil din motiv că le-a fost respins ilegal recursul, Curtea Supremă de Justiție le-a acordat reclamanților 1800 euro cu titlu de prejudiciu moral și 10000 lei MDL pentru costuri și cheltuieli, iar procedurile au fost încheiate.
În fața Curții Europene, reclamanții s-au plîns că omisiunea Curții Supreme de Justiție de a examina recursul lor a constituit o încălcare a art. 6 alin. 1 din Convenție. Cu privire la aceste alegații, Guvernul a susținut că reclamanții au pierdut statutul de victimă din moment ce instanța națională a recunoscut expres încălcarea art. 6 din Convenție și le-a acordat o despăgubire în acest sens. Reiterînd poziția Guvernului, Curtea a declarat acest capăt de cerere inadmisibil.
La 29 martie 2016 reclamanții au înaintat la Curte o cerere nouă, în care pretind încălcarea articolelor 6 și 13 din Convenție, precum și a articolului 1 din Protocolul 1 la Convenție.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie