Voloc și alții v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 20 februarie 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Voloc și alții v. Republica Moldova (cererea nr. 38292/08).

Reclamanții s-au plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție ca urmare a neexecutării în termen rezonabil a hotărârilor judecătorești emise în favoarea lor.

La 11 iulie și 27 septembrie 2019 Curtea a solicitat reprezentantului reclamanților să prezinte pretențiile de satisfacție echitabilă, însă aceste solicitări au rămas fără răspuns.

Din aceste considerente și în absența unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a constatat că nu a existat niciun motiv care ar justifica continuarea examinării cererii. Prin urmare, ea a radiat cererea de pe rol.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie