Vlas v. Republica Moldova și Gudema v. Republica Moldova

     Astăzi, 26.10.2017, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat două decizii în cauzele Vlas v. Republica Moldova (cererea nr. 37057/11) și Gudema v. Republica Moldova (cererea nr. 16191/07).
În cauza Vlas v. Republica Moldova, reclamantul Vitalii Vlas s-a plâns în fața Curții în temeiul Articolului 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând investigația ineficientă a cauzei penale în care acesta figura ca victimă a maltratării.
În cauza Gudema v. Republica Moldova, reclamanta Liubovi Gudema și-a formulat pretențiile sale în fața Curții în temeiul Articolului 10 din Convenție, invocând faptul că i-ar fi fost încălcat dreptul la libertatea de exprimare, fiind învinuită de calomnie.
În aceste circumstanțe, Curtea a concluzionat că ambii reclamanți nu doresc să-și mai mențină cererile, în sensul Articolului 37 § 1 (a) al Convenției. În plus, în conformitate cu Articolul 37 § 1 in fine, Curtea nu a găsit nicio circumstanță specială referitoare la respectarea drepturilor omului garantate de Convenție și Protocoalele sale, care ar impune continuarea examinării acestor cauze. Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, a decis să radieze cererile de pe rol.
Actualmente, deciziile sunt disponibile în limba franceză și pot fi accesate pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie