Vieru v. Republica Moldova

      La 18 iunie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Vieru v. Republica Moldova (nr. 25763/10).
În speță, în 2007 în privința reclamantului a fost pornită urmărirea penală pentru comiterea infracțiunii de samavolnicie. La 25 aprilie 2008, procurorul a încetat urmărirea penală în privința reclamantului din lipsă de probe. Partea vătămată, G. a contestat această ordonanță.
La 26 iunie 2009 Judecătoria Centru a respins plângerea lui G. și a menținut ordonanța procurorului din 25 aprilie 2008. Această încheiere era irevocabilă.
G. a depus un recurs în anulare la Curtea Supremă de Justiție. Prin decizia sa din 26 ianuarie 2010, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul în anulare, a casat încheierea judecătorului de instrucție și a trimis cauza la rejudecare. Ea a invocat că plângerile lui G. nu fuseseră examinate în modul corespunzător.
Invocând Articolul 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), reclamantul s-a plâns că anularea încheierii irevocabile din 26 iunie 2009 i-a încălcat dreptul la un proces judiciar echitabil.
Curtea a notat că motivul casării încheierii din 26 iunie 2009 a fost presupusul caracter ilegal al acesteia. Cu toate acestea, Curtea Supremă de Justiție nu a oferit vreo explicație, limitându-se doar la o nouă apreciere a constatărilor judecătorului primei instanțe. În asemenea circumstanțe, Curtea a considerat că procedura de recurs în anulare în prezenta cauză a constituit de fapt un „apel deghizat”, scopul căruia era de a obține o reexaminare a cauzei, și nu o revizuire veritabilă, așa cum este reglementată de normele pertinente ale Codului de procedură penală.
Prin urmare. Curtea a subliniat că nu a fost asigurat un echilibru corect dintre interesele reclamantului și necesitatea de a asigura eficiența sistemului justiției penale.
În consecință, Curtea a acordat reclamantului 2000 euro pentru prejudiciul moral și 1787.50 euro pentru costuri și cheltuieli.
Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie