Veronica-P S.R.L. v. Republica Moldova și Ciobanu v. Republica Moldova

La 6 iunie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat deciziile de radiere de pe rol în cauzele Veronica-P S.R.L. v. Republica Moldova (nr. 50211/09) și Ciobanu v. Republica Moldova (nr. 4720/11).

Cu referire la cererea nr. 50211/09, compania reclamantă s-a plâns în fața Curții, în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, invocând că instanțele de judecată au examinat o acțiune depusă în afara termenului legal, i.e. cu omisiunea termenului de prescripție.

Cu referire la cererea nr. 4720/11, reclamantul s-a plâns în fața Curții de încălcarea drepturilor sale garantate de Articolul 6 § 1 din Convenție și de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, invocând că anularea unei hotărâri irevocabile pronunțate în favoarea sa încălcase principiul securității raporturilor juridice și, prin urmare, dreptul la respectarea bunurilor sale.

În urma comunicării prezentelor cereri și pentru evitarea constatării de către Curte a încălcării Convenției, Agentul guvernamental a inițiat procedura de revizuire în baza art. 449 lit. g) din Codul de procedură civilă. Curtea Supremă de Justiție a admis cererile de revizuire, a anulat hotărârile judecătorești care încălcaseră drepturile companiei reclamante și a reclamantului, recunoscând în același timp încălcarea principiul securității raporturilor juridice.

În ambele cauze, Guvernul a formulat câte o declarație unilaterală, prin care a recunoscut încălcarea drepturilor companiei reclamante și a reclamantului, fiind dispus să le achite câte 1500 euro pentru orice prejudiciu material și moral, inclusiv costuri și cheltuieli.

Curtea a considerat că declarațiile unilaterale prezentate de către Guvern conțineau clauze rezonabile, iar sumele oferite de către Guvern în acest sens sunt în concordanță cu cele acordate de către Curte în cauze similare.

Actualmente deciziile sunt disponibile în limba franceză și pot fi accesate pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie