VENERA-NORD-VEST BORTA A.G.


(Cererea nr. 31535/03)

HOTĂRÂRE din 13 februarie 2007

DEFINITIVĂ la 13 mai 2007


Reclamantul a pretins că drepturile sale la un proces echitabil şi la protecţia proprietăţii sale au fost încălcate în urma casării unei hotărâri judecătoreşti irevocabile în favoarea sa

Vezi integral