Vasiliciuc c. Republicii Moldova

       Astăzi, 2 mai 2017, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat o hotărâre în cauza Vasiliciuc c. Republicii Moldova (cererea nr. 15944/11).
Reclamanta, dna Axenia Vasiliciuc, este cetățeană a Republicii Moldova, născută în anul 1959, și locuiește în Grecia.
La 15 septembrie 2008 reclamanta a fost reținută de colaboratorii vamali ai Aeroportului Chișinău, în moment ce pleca în Grecia, întrucât în bagajul de mână a acesteia au fost depistate bijuterii nedeclarate (29 de entități). După două săptămâni, înainte de a pleca din nou în Grecia, aceasta a obținut permisiunea autorităților de a părăsi țara, semnând un angajament de a se prezenta în fața autorităților de urmărire penală de câte ori va fi necesar, oferind autorităților datele sale de contact (numărul de telefon și domiciliul din Grecia).
La 7 octombrie 2008 autoritățile au inițiat urmărirea penală pentru tentativă de contrabandă, iar reclamanta a fost citată la adresa sa din Republica Moldova, pentru a se prezenta în fața autorităților. Nefiind la curent cu urmărirea penală intentată, reclamanta nu s-a prezentat.
La 16 iunie 2009, procurorul a solicitat instanței de judecată emiterea unui mandat de arest pe numele reclamantei, motivând prin posibila eschivare a acesteia de la urmărirea penală. La 19 iunie 2009, Judecătoria Botanica a emis un mandat de arest pentru 15 zile.
În iulie 2011, autoritățile naționale au solicitat Interpolului emiterea pe numele reclamantei a unui mandat internațional de arest. În rezultat, peste aproximativ o lună, reclamanta a fost arestată în Grecia, urmând a fi extrădată. După 23 de zile de arest ea a fost eliberată, în momentul în care autoritățile din Grecia au respins cererea de extrădară depusă de autoritățile din Republica Moldova, motivând refuzul prin inexistența unui acord de colaborare între aceste două state în vederea extrădării suspecților ce au comis infracțiuni vamale.
Astfel, reclamanta a invocat încălcarea articolului 5 § 1 al Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), susținând că nu a existat o bănuială rezonabilă precum că ea ar fi comis o infracțiune de contrabandă cu bijuterii, iar mandatul de arest emis de către autoritățile naționale nu s-a bazat pe motive relevante și suficiente.
De asemenea, reclamanta a invocat încălcarea articolului 6 al Convenției, susținând că procesul intentat nu a fost unul echitabil, întrucât ea nu a fost citată la ședințele în care instanța a decis aplicarea arestului.
Ce ține de capătul de plângere referitoare la lipsa bănuielii rezonabile privind comiterea infracțiunii, Curtea a notat că părțile nu au invocat faptul că reclamanta deținea mai multe bijuterii decât erau permise prin lege, și nici că ea n-a completat o declarație vamală în privința acestora. În aceste circumstanțe, Curtea a considerat că a existat o bănuială rezonabilă în privința comiterii unei infracțiuni de către reclamantă și a declarat inadmisibil acest capăt de cerere.
Cu referire la articolul 6 al Convenției, Curtea a considerat acest capăt de cerere ca fiind vădit nefondat, în conformitate cu articolul 35 §§ 3 și 4 ale Convenției.
Cît privește  încălcarea articolului 5 § 1 al Convenției invocat de reclamantă, Curtea a constatat că detenția acesteia nu poate fi considerată necesară, întrucât reclamanta nu a fost citată la adresa la care locuia de facto, pe care a oferit-o organelor de urmărire penală anterior plecării sale în Grecia. Mai mult, din materialele cauzei nu se poate demonstra că autoritățile au depus toate diligența de a informa reclamanta cu privire la procesul penal intentat și necesitatea de a se prezenta în fața acestora. Astfel, Curtea a concluzionat că autoritățile au avut o abordare formală în privința citării reclamantei. Prin urmare, a constatat încălcarea articolului 5 § 1 al Convenției.
Curtea a acordat reclamantei sumele de 3 000 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 890 de euro pentru costuri și cheltuieli.
Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie