Valentin Baștovoi v. Republicii Moldova

       Astazi, 28 noiembrie 2017, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat o hotărâre în cauza Valentin Baștovoi v. Republica Moldova, cererea nr. 40614/14.
Reclamantul, Valentin Baștovoi, este cetățean al Republicii Moldova, născut în 1987 cu domiciliul în Chișinău.
În 2013 reclamantul a fost plasat în detenție în penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Potrivit reclamantului, acesta fost deținut într-o celulă rece, supraaglomerată, fără ventilație și acces la lumină naturală. Aceasta avea 6 metri pătrați și uneori era ocupată de șase deținuți. Din lipsă de paturi suficiente deținuții erau nevoiți să doarmă pe rând. De asemenea, toaletele nu erau separate de restul celulei. Reclamantul a mai susținut că produsele alimentare erau insuficiente și improprii consumului și că li se asigura un singur duș pe săptămână, precum și o singură oră de activitate fizică pe zi. În cele din urmă, reclamantul s-a plâns că nu i-a fost asigurat tratament medical pentru diferite boli pe care le-a contractat în perioada detenției.
Reclamantul s-a plâns de condiţiile de detenţie şi de lipsa tratamentului medical, precum şi de lipsa unui remediu efectiv întru realizarea drepturilor sale, invocând violarea Articolului 3 (interdicţia tratamentului inuman şi degradant) şi a Articolul 13 (dreptul la un recurs efectiv), combinat cu Articolul 3 din Convenţie.
Guvernul Republicii Moldova a recunoscut situația condițiilor de detenție din penitenciarul respectiv dar și a susținut că acestea s-au îmbunătățit considerabil, începând cu anul 2011. De asemenea, Guvernul a insistat că reclamantul a fost reținut în condiții ce corespund nomelor convenționale.
Curtea a constatat că pe durata detenţiei sale în penitenciarul nr. 13, reclamantul a fost supus condiţiilor de detenţie de o severitate care depăşeşte nivelul de suferinţă inerent detenţiei şi că a avut loc violarea Articolului 3 din Convenţie.
Cu privire la încălcarea Articolului 13 din Convenție în coroborare cu Articolul 3, Curtea a atenţionat că a examinat în mod repetat, dacă există un recurs eficient în Moldova în ceea ce priveşte alegaţiile privind condiţiile inadecvate de detenţie şi a constatat, de fiece dată, că remediile la care s-a referit Guvernul erau ineficiente pentru persoanele care continuă să fie deţinute în condiţii incompatibile cu Articolul 3 din Convenţie. Prin urmare, Curtea a constatat că a avut loc și violarea Articolului 13 în coroborare cu Articolul 3.
În temeiul articolului 41 din Convenție Curtea a acordat reclamantului 8,000 euro cu titlu de prejudiciu moral şi 650 euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.
Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie