Țurcan v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 10 noiembrie 2022 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Ţurcan v. Republica Moldova (nr. 5895/15).

În fața Curții, reclamantul s-a plâns de încălcarea drepturilor sale garantate de Articolul 6 § 1 din Convențiapentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) şi a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, invocând casarea abuzivă a unei hotărâri devenite irevocabile prin neatacare în termenul prevăzut de lege.

La 10 iulie 2022 reclamantul a informat Grefa Curţii despre faptul că încălcarea drepturilor sale fusese remediată la nivel naţional, după revizuirea cu succes a cauzei care a stat la baza cererii în prezenta cauză. Astfel,prin încheierea sa irevocabilă din 12 aprilie 2022, Curtea de Apel Chişinău a admis cererea de revizuire depusă de către reclamant, a constatat încălcarea dreptului său la un proces echitabil şi i-a acordat o despăgubire în cuantum de 3.600 de euro pentru prejudiciul moral, inclusiv pentru costuri şi cheltuieli.

Astfel, constatând lipsa oricăror circumstanțe speciale privind respectarea drepturilor omuluigarantate prin Convenție și Protocoalele sale, Curtea a considerat că nu mai este justificată continuarea examinării cererii și a decis să o radieze de pe rol în baza Articolului 37 § 1 (a) din Convenție.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie