Țugui v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 20 februarie 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Ţugui v. Republica Moldova (nr. 48287/13).

Reclamantul s-a plâns în faţa Curţii în baza Articolului 6 § 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând încălcarea dreptului său de acces la o instanță din cauza restituirii cererii sale de recurs din motivul neachitării taxei de stat.

Guvernul a prezentat Curții o declarație unilaterală, prin care a recunoscut încălcarea dreptului reclamantului de acces la o instanță și s-a obligat să-i achite suma globală de 1500 de euro pentru prejudiciul provocat acestuia ca urmare a încălcării dreptului său. Deși reclamantul și-a exprimat dezacordul cu privire la clauzele declaraţiei unilaterale propusă de către Guvern, Curtea a notat că această declaraţie a conținut clauze rezonabile.

Considerând că declarația unilaterală a Guvernului este bazată pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și Protocoalele sale, și în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării acestei cereri, Curtea a decis radierea cauzei de pe rol în baza Articolului 37 § 1 lit. c) din Convenție.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie