TUDOR-AUTO S.R.L. ȘI TRIPLU-TUDOR S.R.L.


(Cererile nr. 36344/03, 30346/05 şi 36341/03)

HOTĂRÂRE din 9 decembrie 2008

cu privire la fond și admisibilitate

DEFINITIVĂ la 09 martie 2009


Iniţial, întreprinderile reclamante s-au plâns de neexecutarea timp de câţiva ani a două hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în favoarea lor şi de lipsa recursurilor efective pentru executarea acestora. A doua întreprindere reclamantă s-a mai plâns de faptul că hotărârea judecătorească definitivă pronunţată în favoarea sa a fost, ulterior, casată ca urmare a folosirii necorespunzătoare a procedurilor de revizuire.

Vezi integral