Tudor-Auto S.R.L. și Triplu-Tudor S.R.L. v. Republica Moldova, cererile nr. 36341/03, 36344/03 și 30346/05

La 9 februarie 2016, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (Curtea) a pronunțat o hotărîre privind satisfacția echitabilă în cauza Tudor-Auto S.R.L. și Triplu-Tudor S.R.L. v. Republica Moldova.

Companiile reclamante iniţial s-au plîns la Curte despre neexecutarea timp de mai mulți ani a două hotărîri naționale definitive pronunţate în favoarea lor şi lipsa unui recurs efectiv. De asemenea, a doua companie reclamantă s-a plîns că hotărîrea judecătorească pronunţată în favoarea sa a fost ulterior anulată ilegal.

Prin hotărîrea Curții din 9 decembrie 2008, privind fondul cauzei, Curtea a constatat încălcarea articolului 6 § 1 din Convenţie și articolului 1 din Protocolul nr. 1 din Convenţie, din cauza neexecutării hotărîrilor judecătoreşti definitive în favoarea ambelor companii şi anularea ulterioară a hotărîrii emise în favoarea companiei “Tudor-Auto SRL”; încălcarea articolului 13 din Convenţie şi anume lipsa remediilor efective în ceea ce priveşte plîngerile companiilor reclamante privind neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti definitive pronunţate în favoarea lor .

Companiile reclamante au solicitat despăgubiri în mărime de 7,531,186 euro (EUR) și 18,289,961 EUR, respectiv, plus compensarea costurilor și cheltuielilor suportate. Avînd în vedere că Înalta Instanță nu a fost gata să ia o decizie în chestiunea aplicării articolului 41 din Convenție, a invitat Guvernul și reclamanții să prezinte, în termen de trei luni, observațiile lor scrise cu privire la acest aspect.

Guvernul a susținut că pretențiile companiilor reclamante au fost speculative, pe măsură ce în perioada de referință, piața de asigurări din Moldova a prezentat fluctuații considerabile, și că certificatele de înregistrare pentru companiile reclamante au fost eliberate pentru cinci ani de la momentul relevant, fără nici o garanție de reînnoire. Acest lucru presupune că companiile reclamante erau în drept să pretindă compensații doar pentru pierderile suportate timp de cinci ani. Rezultatele expertizelor prezentate de către companiile reclamante nu reflectau situația reală de pe piața asigurărilor și plus la toate conțineau unele greșeli de calcul.

 Curtea a reiterat că o hotărîre în care se constată o încălcare obligă statul reclamat de a pune capăt încălcării și de a repara consecințele ei în așa fel încît să restabilească situația existentă înainte de încălcare (a se vedea fostul rege al Greciei și alții c. Greciei [GC] (satisfacție echitabilă), nr. 25701/94, § 72).  Prin urmare, Curtea a constatat că singurele pierderi pentru care companiile reclamante pot solicita compensații sunt daunele suferite ca urmare a omisiunii autorităților de a emite certificate de înregistrare, acest fapt constituind o ingerinţă în dreptul reclamanților la protecţia proprietăţii.

Prin urmare, Curtea a evaluat pagubele companiilor reclamante și a acordat companiei „Triplu-Tudor S.R.L.” suma de 48,000 EURO, cu titlu de prejudiciu material şi suma de 5,000 EURO cu titlu de prejudiciu moral; companiei „Tudor – Auto S.R.L.” suma de 2,500 EURO cu titlu de prejudiciu material şi suma de 3,000 EURO cu titlu de prejudiciu moral; plus suma de 1,000 EURO cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Actualmente, hotărîrea este disponibilă doar în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie