Tomai-Vinex S.A. v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 1 aprilie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Tomai-Vinex S.A. v. Republica Moldova (nr. 41719/13).

Societatea reclamantă s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, invocând motivarea insuficientă a hotărârilor judecătorești naționale și ingerința pretins arbitrară în dreptul la respectarea bunurilor sale.

La 4 ianuarie 2021 societatea reclamantă a informat Curtea că nu mai intenționează să-și mențină cererea, deoarece, în urma depunerii unei cereri de revizuire de către Agentul guvernamental, Curtea Supremă de Justiție a pronunțat o nouă decizie în favoarea societății reclamante, constatând încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, și acordându-i 3600 de euro pentru prejudiciul moral.

Având în vedere aceste circumstanțe și în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării cererii, Curtea a radiat cauza de pe rol, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție.

Actualmente decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie