TOCARENCO


(Cererea nr. 769/13)

HOTĂRÎRE din 04 noiembrie 2014

DEFINITIVĂ la 04 februarie 2015


Reclamanta s-a plîns, în particular, că dreptul său la respectarea vieții sale de familie, garantat de articolul 8 din Convenție, a fost încălcat și, anume, ca urmare a împiedicării de a-și vedea fiul său. De asemenea, ea s-a plîns că nu ar fi dispus la nivel național de căi de recurs efective pentru a putea revendica acest drept.

Vezi integral

versiunea în limba rusă

Articole relaționate

Distribuie