Țiganciuc v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 8 iulie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Țiganciuc v. Republica Moldova (nr. 30913/10).

Reclamantul s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), ca urmare a suspendării achitării în beneficiul său a pensiei pentru limita de vârstă, deoarece fusese plasat în arest, fiind bănuit de comiterea unei infracțiuni.  Guvernul a prezentat observațiile sale cu privire la admisibilitatea și fondul cauzei, care au fost expediate în adresa reclamantului, ultimul fiind invitat să-și prezinte propria sa poziție. Cu toate acestea, scrisoarea Grefei a rămas fără răspuns.

Printr-o scrisoare recomandată din 3 februarie 2021, reclamantul a fost notificat că termenul pentru prezentarea observațiilor sale expirase la 10 martie 2020 și că nicio prelungire a termenului respectiv nu fusese solicitată. Deși reclamantul a recepționat scrisoarea la 8 februarie 2021, el nu a prezentat niciun răspuns.

Din aceste considerente, în absența unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a constatat că nu exista niciun motiv care ar justifica examinarea în continuare a cererii. Prin urmare, ea a radiat cererea de pe rol.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie