Eriomenco c. Republicii Moldov...

       La 9 mai 2017, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (”Curtea”) a pronunțat o hotărâre în cauza Eriomenco c....

mai mult

Paduret c. Republicii Moldova ...

      La 9 mai 2017 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat o hotărâre în cauza...

mai mult

PISARI împotriva Moldovei și R...

(Cererea nr. 42139/12) HOTĂRÎREA din 21 aprilie 2015 DEFINITIVĂ la 20 octombrie 2015 (Art 44 alin. 2 p. c) din Convenție –...

mai mult

CATAN ȘI ALȚII împotriva Moldo...

(Cererile nr. 43370/04, 8252/05 și 18454/06) HOTĂRÂRE din 19 octombrie 2012 DEFINITIVĂ la aceiași dată Reclamanții,...

mai mult