PISARI împotriva Moldovei și R...

(Cererea nr. 42139/12) HOTĂRÎREA din 21 aprilie 2015 DEFINITIVĂ la 20 octombrie 2015 (Art 44 alin. 2 p. c) din Convenție –...

mai mult

CATAN ȘI ALȚII împotriva Moldo...

(Cererile nr. 43370/04, 8252/05 și 18454/06) HOTĂRÂRE din 19 octombrie 2012 DEFINITIVĂ la aceiași dată Reclamanții,...

mai mult

IVANȚOC ȘI ALȚII împotriva Mol...

(Cererea nr. 23687/05) HOTĂRÎRE din 15 noiembrie 2011 DEFINITIVĂ la 15 februarie 2012  Reclamanţii au pretins că primii doi...

mai mult

ZIAUNYS

(Cererea nr. 42416/06) HOTĂRÎRE din 11 februarie 2014  DEFINITIVĂ DIN 28.11.2016 Reclamantul a invocat, în particular, că a...

mai mult

ILAŞCU ȘI ALȚII împotriva Mold...

(Cererea nr. 48787/99) HOTĂRÎRE din 8 iulie 2004 DEFINITIVĂ la 8 iulie 2004 Cererea se referă în principal la acţiunile comise...

mai mult