Duminică c. Republicii Moldova...

cererea nr.77029/12 DECIZIE din 12.01.2015 DEFINITIVĂ Cu privire la maltratare și lipsa unei investigații eficiente. Radiere de pe...

mai mult

GASANOV

(Cererea nr. 39441/09) HOTĂRÎRE din 18 decembrie 2012 DEFINITIVĂ la 18 martie 2013 Reclamantul s-a plîns, în particular, că el...

mai mult

I.D.

(Cererea nr. 47203/06) HOTĂRÎRE din 30 noiembrie 2010 DEFINITIVĂ la 11 aprilie 2011 Reclamantul a pretins, în particular, că el...

mai mult

CORSACOV

(Cererea nr. 18944/02) HOTĂRÎRE din 4 aprilie 2006 DEFINITIVĂ la 04 iulie 2006 Reclamantul a pretins că el a fost supus unei...

mai mult

PĂDUREȚ

(Cererea nr. 33134/03) HOTĂRÎRE din 05 ianuarie 2010 DEFINITIVĂ la la 05 aprilie 2010 Reclamantul, în special, a pretins precum...

mai mult

GURGUROV

(Cererea nr. 7045/08) HOTĂRÎRE din 16 Iunie 2009 DEFINITIVĂ la 16 septembrie 2009 Reclamantul a pretins că a fost victima unor...

mai mult

Grupul CORSACOV

DECIZIA Comitetului de Miniștri CM/Del/OJ/DH(2014)1208/12 adoptată la cea 1208-a Reuniune din 23-25 septembrie 2014 cu privire la...

mai mult

BULGARU

(Cererea nr. 35840/09) HOTĂRÎREA din 30 septembrie 2014 DEFINITIVĂ la 30 decembrie 2014 Reclamantul s-a plîns despre rele...

mai mult

LEVINȚA

(Cererea nr. 17332/03) HOTĂRÂRE din 16 decembrie 2008 DEFINITIVĂ la 16 martie 2009 Reclamanţii au pretins, în special, că ei...

mai mult