ANUȘCA

(Cerere nr. 24034/07) HOTĂRÎREA din 18 mai 2010 DEFINITIVĂ la 18 iulie 2010 Reclamanta a pretins că investigaţia...

mai mult

RĂILEAN

(Cererea nr. 23401/04) HOTĂRÎRE din 5 ianuarie 2010 DEFINITIVĂ la 28 iunie 2010 Reclamantul a pretins, în special, că...

mai mult

PĂDUREȚ

(Cererea nr. 33134/03) HOTĂRÎRE din 05 ianuarie 2010 DEFINITIVĂ la la 05 aprilie 2010 Reclamantul, în special, a pretins precum...

mai mult

VALERIU ȘI NICOLAE ROȘCA

(Cererea nr. 41704/02) HOTĂRÎRE din 20 octombrie 2009 DEFINITIVĂ la 20 ianuarie 2010 Reclamanţii au pretins, în special, precum...

mai mult

GURGUROV

(Cererea nr. 7045/08) HOTĂRÎRE din 16 Iunie 2009 DEFINITIVĂ la 16 septembrie 2009 Reclamantul a pretins că a fost victima unor...

mai mult

PARENIUC

(Cererea nr. 17953/08) HOTĂRÎRE din 1 iulie 2014 DEFINITIVĂ la01 octombrie 2014 Reclamanta s-a plîns, în particular, că ea a...

mai mult

SANDU

(Cererea nr. 16463/08) HOTĂRÎRE din 11 februarie 2014 DEFINITIVĂ la11 mai 2014 Reclamantul s-a plîns, în particular, că a...

mai mult

BREABIN

(Cererea nr. 12544/08) HOTĂRÎRE din 7 aprilie 2009 DEFINITIVĂ la 07 iunie 2009  Reclamantul pretinde că a fost victima unor...

mai mult

NĂVOLOACA

(Cererea nr. 25236/02) HOTĂRÂRE din 16 decembrie 2008 DEFINITIVĂ la 16 martie 2009 Reclamantul a pretins, în special, că el a...

mai mult

GRĂDINAR

(Cererea nr. 7170/02) HOTĂRÂRE din 8 aprilie 2008 DEFINITIVĂ la 08 iulie 2008 Reclamanta s-a plâns, în special, de omisiunea...

mai mult