Buzadji c. Republicii Moldova

       La 5 iulie 2016 Marea Cameră a Curții Europene pentru Drepturile Omului („Curtea”) a pronunțat o hotărîre în...

mai mult

LEBEDINSCHII

(Cererea nr. 41971/11) HOTĂRÎRE din 16 iunie 2015 DEFINITIVĂ la 16 septembrie 2015 Nemotivarea unei hotărîri judecătorești...

mai mult

FERARU

(Cererea nr. 55792/08) HOTĂRÎRE din 24 ianuarie 2012 DEFINITIVĂ la 24 aprilie 2012 Reclamantul s-a plîns, în special, pe faptul...

mai mult

FOMIN

(Cererea nr. 36755/06) HOTĂRÂRE din 11 octombrie 2011 DEFINITIVĂ la 11 ianuarie 2012 Reclamanta a invocat, în special, că...

mai mult