OLARU ȘI ALȚII

(Cererile nr. 476/07, 22539/05, 179/08 şi 1316/07) HOTĂRÎRE din 28 Iulie 2009 DEFINITIVĂ la 28 octombrie...

mai mult

BAZA DE TRANSPORT AUTO NR. 1

(Cererea nr. 36438/08) HOTĂRÎRE din 18 noiembrie 2014 DEFINITIVĂ la aceiași dată Întreprinderea reclamantă s-a plîns despre...

mai mult

TOCARENCO

(Cererea nr. 769/13) HOTĂRÎRE din 04 noiembrie 2014 DEFINITIVĂ la 04 februarie 2015 Reclamanta s-a plîns, în particular, că...

mai mult

BONDARENCO

(Cererea nr. 10823/06) HOTĂRÎRE din 14 octombrie 2014 DEFINITIVĂ la aceiași dată Reclamanta s-a plîns despre omisiunea...

mai mult

DECEV

(Cererea nr. 7365/05) HOTĂRÎRE din 24 februarie 2009 DEFINITIVĂ la 24 mai 2009 Reclamantul s-a plîns despre faptul că prin...

mai mult

CEBOTARI ȘI ALȚII

(Cererile nr. 37763/04, 37712/04, 35247/04, 35178/04 şi 34350/04) HOTĂRÂRE din 27 ianuarie 2009 DEFINITIVĂ la 27 aprilie...

mai mult

TUDOR-AUTO S.R.L. ȘI TRIPLU-TU...

(Cererile nr. 36344/03, 30346/05 şi 36341/03) HOTĂRÂRE din 9 decembrie 2008 cu privire la fond și admisibilitate DEFINITIVĂ la...

mai mult

UNISTAR VENTURES GMBH

(Cererea nr. 19245/03) HOTĂRÂRE din 9 decembrie 2008 DEFINITIVĂ la 09 martie 2009 Reclamantul s-a plâns de faptul că o...

mai mult

PREPELIȚA

(Cererea nr. 2914/02) HOTĂRÂRE din 23 septembrie 2008 DEFINITIVĂ la 23 decembrie 2008 Reclamantul a pretins că, prin...

mai mult

VACARENCU

(Cererea nr. 10543/02) HOTĂRÂRE din 27 martie 2008 DEFINITIVĂ la 27 iunie 2008 Reclamantul a pretins că prin neexecutarea...

mai mult