BRANTOM INTERNATIONAL SRL ȘI 2...

Cererea nr. 42572/09 HOTĂRÎREA din 10 februarie 2015 DEFINITIVĂ la aceiași dată Reclamanții s-au plîns că drepturile lor...

mai mult

ERMICEV

 (Cererea nr. 42288/02) HOTĂRÂRE din 8 august 2006 DEFINITIVĂ la 08 noiembrie 2006 Reclamantul a pretins, în special, că...

mai mult

ISTRATE

(Cererea nr. 53773/00) HOTĂRÂRE din 13 iunie 2006 DEFINITIVĂ la 13 septembrie 2006 Reclamantul a pretins că neexecutarea...

mai mult

MACOVEI ȘI ALȚII

 (Cererile nr. 19253/03, 17667/03, 31960/03, 19263/03, 17695/03 şi 31761/03) HOTĂRÂRE din 25 aprilie 2006 DEFINITIVĂ la 25 iulie...

mai mult