CATAN ȘI ALȚII împotriva Moldo...

(Cererile nr. 43370/04, 8252/05 și 18454/06) HOTĂRÂRE din 19 octombrie 2012 DEFINITIVĂ la aceiași dată Reclamanții,...

mai mult

ILAŞCU ȘI ALȚII împotriva Mold...

(Cererea nr. 48787/99) HOTĂRÎRE din 8 iulie 2004 DEFINITIVĂ la 8 iulie 2004 Cererea se referă în principal la acţiunile comise...

mai mult