VARTIC ȘI ALȚII

(Cererile nr. 12674/07, 13012/07, 13339/07, 13355/07 și 13368/07) HOTĂRÎRE din 20 septembrie 2011 DEFINITIVĂ la 20 decembrie...

mai mult

MOCANU

(Cererea nr. 12708/05) HOTĂRÎRE din 17 mai 2011 DEFINITIVĂ la aceiași dată Reclamanta a invocat încălcarea dreptului său la...

mai mult

LUPACESCU ȘI ALȚII

(Cererile nr. 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03 şi 32759/03) HOTĂRÎRE din 21 martie...

mai mult

FEDOTOV

(Cererea nr. 6484/05) HOTĂRÎRE din 15 decembrie 2009 DEFINITIVĂ la 15 martie 2010 Reclamantul a pretins, în special,...

mai mult

OLARU ȘI ALȚII

(Cererile nr. 476/07, 22539/05, 179/08 şi 1316/07) HOTĂRÎRE din 28 Iulie 2009 DEFINITIVĂ la 28 octombrie...

mai mult

CHIRICA

(Cererea nr. 50905/08) HOTĂRÎRE din 22 iulie 2014 DEFINITIVĂ la 22 octombrie 2014 Reclamantul s-a plîns, în particular, despre...

mai mult

AVRAM

(Cererea nr. 2886/05) HOTĂRÂRE din 9 decembrie 2008 DEFINITIVĂ la 05 iunie 2009 Reclamantul a pretins, în special, că...

mai mult

BULAVA

(Cererea nr. 27883/04) HOTĂRÂRE din 8 ianuarie 2008 DEFINITIVĂ la 08 aprilie 2008 Reclamanţii au pretins că executarea...

mai mult