OCULIST ȘI IMAȘ

(Cererea nr. 44964/05) HOTĂRÎRE din 28 iunie 2011 DEFINITIVĂ la aceiași dată Reclamanţii s-au plîns cu privire la durata...

mai mult

MATEI ȘI TUTUNARU

(Cererea nr. 19246/03) HOTĂRÎRE din 27 octombrie 2009 DEFINITIVĂ la 27 ianuarie 2010 Reclamanţii pretind, în special, că...

mai mult

DESERVIRE S.R.L.

(Cererea nr. 17328/04) HOTĂRÎRE din 6 Octombrie 2009 DEFINITIVĂ la 06 ianuarie 2010 Compania reclamantă a pretins, în...

mai mult

PANZARI

(Cererea nr. 27516/04) HOTĂRÎRE din 29 Septembrie 2009 DEFINITIVĂ la 29 decembrie 2009 Reclamanta a pretins, în particular, că...

mai mult

BOBOC

(Cererea nr. 27581/04) HOTĂRÂRE din 4 noiembrie 2008 DEFINITIVĂ la 04 februarie 2009 Reclamantul a pretins, în special, că...

mai mult