Mescereacov c. Republicii Mold...

HOTĂRÎREA în cauza MESCEREACOV c. REPUBLICII MOLDOVA (cererea nr. 61050/11) La 16 februarie 2016, Curtea Europeană a Drepturilor...

mai mult

ȘIȘANOV

Cererea nr. 11353/06 HOTĂRÎREA din 15 Septembrie 2015 Prima hotărîre QUASI-PILOT împotriva Republicii Moldova constatînd...

mai mult

ПИСАРОГЛУ / PISAROGLU

(Жалоба  № 21061/11) РЕШЕНИЕ от 03 марта 2015 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ от 03 июня...

mai mult

STRUC

(Cererea nr. 40131/09) HOTĂRÎRE din 04 decembrie 2012 DEFINITIVĂ la 04 martie 2013 Reclamantul s-a plîns, în special, că a...

mai mult

CIORAP (3)

(Cererea nr. 32896/07) HOTĂRÎRE din o4 decembrie 2012 DEFINITIVĂ la 04 martie 2013 Reclamantul a pretins, în particular, că a...

mai mult

CONSTANTIN MODÂRCĂ

(Cererea nr. 37829/08) HOTĂRÎRE din 13 noiembrie 2012 DEFINITIVĂ la 13 februarie 2013 Reclamantul a pretins, în special, că el...

mai mult

PLOTNICOVA

(Cererea nr. 38623/05) HOTĂRÎRE din 15 mai 2012 DEFINITIVĂ la 15 august 2012 Reclamanta s-a plîns în special, că a fost...

mai mult

CULEV

(Cererea nr. 60179/09) HOTĂRÎRE din 17 aprilie 2012 DEFINITIVĂ la 17 iulie 2012 Reclamantul a pretins în special, că a fost...

mai mult

ARSENIEV

(Cererile nr. 10614/06 și 10620/06) HOTĂRÎRE din 20 martie 2012 DEFINITIVĂ la 20 iunie 2012 Reclamantul a pretins, în...

mai mult