Buzadji c. Republicii Moldova

       La 5 iulie 2016 Marea Cameră a Curții Europene pentru Drepturile Omului („Curtea”) a pronunțat o hotărîre în...

mai mult

IGNATENCO

(Cererea nr. 36988/07) HOTĂRÎRE din 8 februarie 2011 DEFINITIVĂ la 08 mai 2011 Reclamantul s-a plîns că a fost deţinut ilegal...

mai mult

LEVA

(Cererea nr. 12444/05) HOTĂRÎRE din 15 decembrie 2009 DEFINITIVĂ la 15 martie 2010 Reclamanţii au susţinut, în special, că au...

mai mult

CEBOTARI

(Cererea nr. 35615/06) HOTĂRÂRE din 13 noiembrie 2007 DEFINITIVĂ la 13 februarie 2008 Reclamantul a pretins, în special, că...

mai mult

STEPULEAC

(Cererea nr. 8207/06) HOTĂRÂRE din 6 noiembrie 2007 DEFINITIVĂ la 06 februarie 2008 Reclamantul a pretins, în special, că el a...

mai mult

MUȘUC

 (Cererea nr. 42440/06) HOTĂRÂRE din 6 noiembrie 2007 DEFINITIVĂ din 06 februarie 2008 Reclamantul a pretins, în special, că...

mai mult