URECHEAN ȘI PAVLICENCO

(Cererile nr. 27756/05 și 41219/07) HOTĂRÎRE din 2 Decembrie 2014 DEFINITIVĂ la 20 aprilie 2015 Cu titlu principal, reclamanții...

mai mult

CORNEA

(Cererea nr. 22735/07) HOTĂRÎRE din 22 iulie 2014 DEFINITIVĂ la 22 octombrie 2014 Reclamantul s-a plîns, în particular, că...

mai mult

TUDOR-COMERȚ

(Cererea nr. 27888/04) HOTĂRÂRE din 4 noiembrie 2008 DEFINITIVĂ la 04 februarie 2009 Întreprinderea reclamantă a pretins, în...

mai mult

ISTRATE (2)

 (Cererea nr. 28790/03) HOTĂRÂRE din 10 iunie 2008 DEFINITIVĂ la 10 septembrie 2008 Reclamantul a pretins, în special, că prin...

mai mult

MALAHOV

(Cererea nr. 32268/02) HOTĂRÂRE din 7 iunie 2007 DEFINITIVĂ la 12 noiembrie 2007 Reclamantul a pretins, în special, că refuzul...

mai mult