GHIMP ȘI ALȚII

(Cererea nr. 32520/09) HOTĂRÎRE din 30 octombrie 2012 DEFINITIVĂ la 03 ianuarie 2013 Reclamanţii au invocat, în particular,...

mai mult

SOCHICHIU

(Cererea nr. 28698/09) HOTĂRÎRE din 15 mai 2012 DEFINITIVĂ la 15 august 2012 Reclamantul a invocat, în particular, că în...

mai mult

MIHAIL GOREA

(Cererea nr. 6343/11) HOTĂRÎRE din 23 iulie 2013 DEFINITIVĂ la23 octombrie 2013 Reclamantul s-a plîns, în particular, că a...

mai mult

PARNOV

(Cererea nr. 35208/06) HOTĂRÎRE din 13 iulie 2010 DEFINITIVĂ la 13 septembrie 2010 Reclamantul a pretins, în particular, că el...

mai mult

PETRU ROȘCA

(Cererea nr. 2638/05) HOTĂRÎRE din 6 Octombrie 2009 DEFINITIVĂ la 06 ianuarie 2010 Reclamantul a pretins, în special, că...

mai mult

VICTOR SAVIȚCHI

(Cererea nr. 81/04) HOTĂRÂRE din 17 iunie 2008 DEFINITIVĂ din 17 septembrie 2008 Reclamantul a pretins că a fost bătut de...

mai mult

PRUNEANU

(Cererea nr. 6888/03) HOTĂRÂRE din 16 ianuarie 2007 DEFINITIVĂ la 23 mai 2007 Reclamantul a pretins că el a fost supus unei...

mai mult

BOICENCO

(Cererea nr. 41088/05) HOTĂRÂRE din 11 iulie 2006 cu privire la fond și admisibilitate DEFINITIVĂ la 11 octombrie 2006 A se vedea...

mai mult