Sultan v. Republica Moldova

     La 5 iunie 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Sultan v. Republica Moldova (cererea nr. 17047/07).
Reclamantul Alexei Sultan s-a plâns în fața Curții în temeiul Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”).
În baza unei hotărâri definitive, Primăria Holercani a fost obligată să plătească reclamantului restanțe salariale. În acest context, reclamantul a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Primăriei Holercani, solicitând achitarea sumelor restante, precum și despăgubiri pentru prejudiciul moral și material suferit.
La 5 mai 2006, Judecătoria Dubăsari a respins integral cererea reclamantului, explicându-i că avea dreptul să depună apel.
La 5 septembrie 2006, Curtea de Apel Chișinău a respins apelul declarat de către reclamant ca neîntemeiat. Cauza a fost examinată în ordine de drept comun.
La 3 noiembrie 2006, reclamantul a depus recurs. La 7 noiembrie 2006, reclamantul a primit o scrisoare de la Curtea Supremă de Justiție prin care a fost informat că recursul său nu a fost examinat, întrucât decizia Curții de Apel Chișinău din 5 septembrie 2006 devenise irevocabilă la data pronunțării, deoarece acțiunea reclamantului s-ar fi examinat în ordinea de contencios administrativ, care prevedea doar o cale de atac, și, prin urmare, acea decizie nu era susceptibilă de a fi atacată cu recurs.
Guvernul a menționat că reclamantul nu epuizase remediile naționale disponibile, indicând că el avuse posibilitatea să depună un recurs repetat și să indice Curții Supreme de Justiție asupra netemeiniciei sau erorii admise. În final, Guvernul și-a exprimat opinia că prezentul caz reprezenta o situație trivială de o eroare la nivel de administrare în grefa instanței.
Curtea a notat recunoașterea Guvernului precum că grefa Curții Supreme de Justiție a greșit în trimiterea recursului fără ca acesta să fie examinat. Astfel, eșecul Curții Supreme de Justiție de a examina recursul sus-menționat l-a privat pe reclamant de dreptul de acces la un proces echitabil, făcând trimitere în acest sens la cauza Platakou v. Grecia, nr. 38460/97, §§ 36-39, Anghel v. Italia, nr. 5968/09, § 61, 25 iunie 2013, și Bochan v. Ucraina (nr. 2) [MC], nr. 22251/08, §§ 61-62.
În rezultat, Curtea i-a acordat reclamantului 1500 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 1000 euro cu titlu de costuri și cheltuieli.
Actualmente hotărârea este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie