STRUGARU


(Cererea nr. 44721/08)

HOTĂRÎRE din 22 octombrie 2013

DEFINITIVĂ la aceiași dată


 Reclamanta s-a plîns că drepturile sale garantate de articolul 6 § 1 din Convenție și articolul 1 din Protocolul nr. 1 au fost încălcate ca urmare a anulării unei decizii judecătoreşti irevocabile pronunțate în favoarea sa.

Vezi integral