Stratan v. Republica Moldova

La 3 octombrie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a comunicat decizia în cauza Stratan v. Republica Moldova (nr. 44085/08).

Reclamantul s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 3 (c) din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), ca urmare a înlocuirii avocatului său cu unul din oficiu.

La o dată nespecificată, reclamantul a fost învinuit de săvârșirea infracțiunii sub formă de escrocherie. După ce a fost achitat de către instanța de fond, reclamantul a plecat în străinătate și nu s-a mai prezentat în instanța de judecată. Deoarece avocatul ales de către reclamant (C.) eșuase să se prezente la mai multe ședințe de examinare a cauzei, acesta a fost înlocuit cu un avocat din oficiu.

La 2 septembrie 2008 avocatul C. a depus o cerere în fața Curții din numele reclamantului fără a anexa o procură. Curtea a constatat că, potrivit Articolului 45 § 3 din Regulamentul Curții, în cazul în care cererea nu este depusă de victima pretinselor încălcări, este necesară prezentarea unei procuri semnată în mod corespunzător de către reclamant. Este esențial ca reprezentantul să demonstreze că a primit instrucțiuni precise şi explicite din partea reclamantului, în numele căruia dorește să acționeze în fața Curții.

În prezenta cauză, Curtea a constatat că formularul de cerere nu a fost semnat de către reclamant. Totodată, cererea nu a fost însoțită de vreun document care ar fi oferit avocatului C. anumite împuterniciri de reprezentare a reclamantului. De asemenea, Curtea a reținut că nu au fost stabilite circumstanțe pentru a considera că reclamantul era o persoană vulnerabilă care nu ar fi fost în stare să depună personal o cerere în fața Curții.

Din aceste raționamente, Curtea a concluzionat că avocatul C. nu era în drept să înainteze din numele reclamantului o cerere în fața Curții. Prin urmare, ea a constatat că cererea este incompatibilă ratione personae cu prevederile Articolului 35 §§ 3 (a) din Convenție, declarând-o inadmisibilă.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie