STRĂISTEANU ȘI ALȚII


(Cererea nr. 4834/06)

HOTĂRÎRE 24 aprilie 2012

Cu privire la satisfacţie echitabilă

DEFINITIVĂ la 24 septembrie 2012

A se vedea asuplimentar hotărîrea STRĂISTEANU ȘI ALȚII (cu privire la fond și admisibilitate)


În hotărîrea pronunţată la 7 aprilie 2009 („hotărîrea principală”), în privinţa primului reclamant, Curtea a constatat că a avut loc încălcarea articolului 3 separat şi a articolului 3 coroborat cu articolul 13 al Convenţiei pe motivul condiţiilor proaste de detenţie. De asemenea, Curtea a constatat că detenţia primului reclamant a fost contrară articolului 5 § 1 şi § 3 al Convenţiei şi a acordat reclamantului 10 000 de euro (EUR) despăgubiri cu titlu de prejudiciu moral cauzat prin încălcările de mai sus.

În plus, Curtea a constatat că în privinţa tuturor reclamanţilor a avut loc încălcarea articolului 6 § 1 şi a articolului 1 al Protocolului nr.1 la Convenţie pe motivul admiterii de către instanţele de judecată naţionale, contrar principiului securităţii juridice, a acţiunii Procurorului General de revocare a contractului de vînzare-cumpărare a 14.63 hectare de teren şi a contractului de arendă a unui lac care măsoară 5.63 hectare.