Sorochin v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 1 aprilie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol în cauza Sorochin v. Republica Moldova (cererea nr. 23708/12).

În fața Curții reclamantul s-a plâns în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție de faptul că Curtea de Apel Chișinău a casat abuziv o hotărâre judecătorească definitivă emisă în favoarea sa prin admiterea unui recurs tardiv.

În urma comunicării prezentei cereri Guvernului Republicii Moldova, Agentul guvernamental a depus o cerere de revizuire, solicitând remedierea pretinselor încălcări. Prin decizia sa irevocabilă din 22 iunie 2016, Curtea Supremă de Justiție a admis cererea de revizuire, a casat toate hotărârile subsecvente celei emise în favoarea reclamantului, menținând-o pe cea din urmă. De asemenea, instanța supremă a constatat încălcarea drepturilor reclamantului garantate de Articolul 6 § 1 din Convenție și Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție și i-a acordat 20000 lei cu titlu de satisfacție echitabilă pentru încălcările constatate.

După revizuirea cu succes a cauzei care a stat la baza cererii în prezenta cauză, Guvernul a prezentat Curții o declarație unilaterală, prin care a recunoscut încălcarea drepturilor reclamantului garantate de Articolul 6 § 1 din Convenție și Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, menționând că la nivel național încălcarea drepturilor reclamantului fusese remediată prin menținerea unei hotărâri în favoarea sa și acordarea despăgubirilor în acest sens. De asemenea, Guvernul a solicitat Curții radierea prezentei cauze în baza Articolului 37 § 1 c) din Convenție. Deși reclamantul și-a exprimat dezacordul cu privire la clauzele declaraţiei unilaterale propusă de către Guvern, Curtea a notat că această declaraţie conținea clauze rezonabile.

Ținând cont de faptul că declarația unilaterală a Guvernului este bazată pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și Protocoalele sale și în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării acestei cereri, Curtea a decis radierea cauzei de pe rol în baza Articolului 37 § 1 c) din Convenție.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie