Șoitu v. Republica Moldova

La 7 martie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a comunicat decizia de radiere de pe rol a cererii în cauza Șoitu v. Republica Moldova (nr. 18835/08).

Reclamantul a invocat în fața Curții încălcarea dreptului său de acces la un tribunal, prevăzut de Articolul 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), ca urmare a eșecului instanțelor naționale de a-i examina cauza sa.

Curtea a recepționat un acord de soluționare amiabilă a cauzei semnat de ambele părți, prin care reclamantul a acceptat să renunțe la orice plângeri înaintate față de Republica Moldova în privința circumstanțelor care au stat la baza acestei cereri, în schimbul achitării de către Guvern a sumei de 5300 de euro, care va determina soluționarea definitivă a cauzei.

Considerând că acest acord este bazat pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și prin Protocoalele sale, și în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării cererii, Curtea a decis să radieze cauza de pe rol, în conformitate cu Articolul 39 din Convenție.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie