Societatea Scriitorilor Români din Republica Moldova și alții v. Republica Moldova

     La 22 martie 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Societatea Scriitorilor Români din Moldova și alții v. Republica Moldova (cerere nr. 4470/08).
Societatea reclamantă s-a plâns în temeiul Articolului 11 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, însă a omis să răspundă la ultima scrisoare a Curții din 19 octombrie 2017, deși i-a fost reamintit că termenul pentru depunerea observațiilor expirase, iar o prelungire a acestuia nu fusese cerută.
În aceste circumstanțe, Curtea a concluzionat că societatea reclamantă nu dorește să-și mențină cererea, în sensul Articolului 37 § 1 (a) al Convenției. În plus, în conformitate cu Articolul 37 § 1, Curtea nu a găsit nici o circumstanță specială referitoare la respectarea drepturilor omului garantate de Convenția și Protocoalele sale, care ar impune continuarea examinării acestor cauze. Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, a decis să radieze cererea de pe rol
Actualmente, decizia  este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie