Societatea Română de Televiziune c. Republicii Moldova

 (cererea 36398/08)

( Rezoluția CM/ResDH(2016)164 )

 

            La 29 iunie 2016 în cadrul celei de-a 1261-a reuniuni, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a decis încetarea examinării prezentei cauze.

        În conformitate cu dispozițiile articolului 39, paragraful 4 din Convenție, avînd în vedere acordul de reglementare amiabilă încheiat între guvernul statului pîrît și reclamant și constatînd, în baza raportului de acțiuni prezentat de Agentul guvernamental (a se vedea documentul DH-DD(2016)712), că acordul încheiat s-a bazat pe respectarea drepturilor omului, astfel cum sunt ele definite în Convenție sau în protocoalele sale și prevederile acestuia au fost executate de către guvernul statului pîrît, a hotărît, în unanimitate, radierea cauzei de pe rol.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie