SÎRBU ȘI ALȚII


 (Cererile nr. 73562/01, 73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 şi 73973/01)

HOTĂRÂRE din 15 iunie 2004

DEFINITIVĂ la 10 noiembrie 2004


Reclamanţii au pretins în conformitate cu articolul 6 § 1 al Convenţiei că din cauza neexecutării hotărârilor din 1 august 1997 şi 18 august 1997, dreptul lor ca o instanţă să hotărască asupra drepturilor lor cu caracter civil a fost încălcat şi că ei nu au putut beneficia de bunurile lor, fiind încălcat, astfel, dreptul lor la protecţia proprietăţii, garantat de articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie. Reclamanţii au pretins, de asemenea, violarea articolului 10 al Convenţiei.

Vezi integral

Articole relaționate

Distribuie