Set de instrumente pentru informarea funcţionarilor publici cu privire la obligaţiile statului în conformitate cu Convenţia europeană a drepturilor omului


adoptat de către Comitetul Miniştrilor la 18 septembrie 2013, în cadrul celei de a 1178-a reuniuni a Delegaţilor Miniştrilor

a se vedea originalul

Toolkit to inform public officials about the State’s obligations under the European Convention on Human Rights


Prezentul set de instrumente are ca scop să ofere funcţionarilor publici din statele părţi la Convenţia europeană a drepturilor omului informaţii şi orientări de ordin practic care să îi ajute să respecte drepturile conferite de Convenţie persoanelor cu care interacționează şi să îndeplinească obligaţiile ce revin statelor în temeiul Convenţiei pentru a preveni, pe cât posibil, încălcări ale Convenţiei.

Traducerea în limba română efectuată de IER și oferită pentru distribuire publică grație Guvernului României.

Vezi integral