Sărăteanu v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 5 noiembrie 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Sărăteanu v. Republica Moldova (nr. 35397/11).

Reclamantul Titus Sărăteanu s-a plâns în fața Curții de încălcarea Articolelor 6 § 1 și 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”).

La 15 iunie 2020, Curtea a informat reclamantul despre faptul că termenul de prezentare a observațiilor suplimentare a expirat la 13 ianuarie 2020, iar prelungirea termenului respectiv nu a fost solicitată.

În aceste circumstanțe, Curtea a concluzionat faptul că reclamantul nu intenționează să-și mențină cererea, în sensul Articolului 37 § 1 (a) din Convenție. În plus, în conformitate cu Articolul 37 § 1 din Convenție, în absența oricăror circumstanțe speciale referitoare la respectarea drepturilor garantate de Convenție sau de Protocoalele sale, Curtea a considerat nejustificată continuarea examinării acestei cauze.

În consecință, Curtea a decis în unanimitate radierea cererii de pe rol.

Actualmente decizia este disponibilă în engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie