Sajin v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 10 noiembrie 2022 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Sajin v. Republica Moldova (nr. 31667/10).

În fața Curții Europene a Drepturilor Omului, reclamanta a pretins încălcarea drepturilor sale garantate de Articolul 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) din cauza eşecului instanţei judecătoreşti naţionale de a examina recursul acesteia.

După comunicarea prezentei cereri, Guvernul a informat Curtea că la 27 noiembrie 2019 Curtea Supremă de Justiţie a examinat recursul respectiv al reclamantei, pronunţând o nouă hotărâre prin care a admis parţial pretenţiile acesteia. Guvernul a notat că reclamanta nu s-a prevalat de remediul intern disponibil în baza Legii nr. 87/2011. În particular, Guvernul a notat că respectiva cauză nu mai ridica chestiuni cu privire la neexaminarea recursului reclamantei, ci mai degrabă se referea la durata nerezonabilă a procedurilor judiciare. Reclamanta nu a comentat respectivele argumente.

Curtea a notat că recursul reclamantei a fost, în final, examinat de către Curtea Supremă de Justiţie la 27 noiembrie 2019, deşi după mai mult de zece ani de la depunerea acestuia. În rezultat, fusese pronunțată o hotărâre parțial favorabilă reclamantei. În plus, reclamanta a avut oportunitatea să se prevaleze de remediul intern în baza Legii nr. 87 şi să solicite despăgubiri pentru examinarea într-o perioadă nerezonabil de lungă a cauzei civile, inclusiv să depună o nouă cerere la Curte, în cazul în care ar fi fost nemulțumită de despăgubirea acordată.

Prin urmare, constatând că cererea fost soluționată în baza Articolului 37 § 1 (b) din Convenție şi în lipsa oricăror circumstanțe speciale privind respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și Protocoalele sale, Curtea a considerat că nu mai este justificată continuarea examinării cererii și a decis să o radieze de pe rol în baza Articolului 37 § 1 din Convenție.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie