S.R.L. „Vulpe-E” v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”

La 1 decembrie 2022 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol a cauzei S.R.L. „Vulpe E.” v. Republica Moldova (cererea nr. 56223/15).

Invocând Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), societatea reclamantă s-a plâns în fața Curții de sechestrul aplicat în mod disproporționat în privința tuturor activelor sale în cadrul unui proces judiciar. Ulterior, această plângere a fost comunicată Guvernului.

La 5 octombrie 2022 societatea reclamantă a informat Curtea despre intenția sa de a-și retrage cererea, deoarece, în urma comunicării cererii, ea obținuse despăgubiri de la instanțele naționale.

Din aceste considerente, în absența unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a constatat că nu există niciun motiv care ar justifica examinarea în continuare a cererii. Prin urmare, cererea a fost radiată de pe rol.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie