Rusu Lintax S.R.L. c Republicii Moldova

         La 22 noiembrie 2016 Curtea Europeană a Drepturilor Omului („Curtea”) a pronunțat o hotărîre în cauza Rusu Lintax SRL c. Republicii Moldova (cererea nr. 17992/09), notificată la 13 decembrie 2016.
Reclamantul este o societate cu răspundere limitată înregistrată în Republica Moldova.
La 11 iunie 2008 Curtea Supremă de Justiție a adoptat o decizie definitivă, prin care reclamantei i s-a recunoscut dreptul la un teren adiacent unui depozit al cărui proprietar era deja, fapt ce obliga Agenția Proprietății Publice să vândă acest teren societății reclamante.
La 24 decembrie 2008 Curtea Supremă de Justiție a admis cererea de revizuire depusă de un terț, a casat decizia definitivă din 11 iunie 2008 și a dispus reexaminarea cauzei în fond. La 16 iunie 2010 Curtea Supremă de Justiție a adoptat o decizie finală, prin care a respins pretențiile societății reclamante referitoare la terenul respectiv, ca fiind nefondate.
Reclamanta s-a plâns în fața Curții de faptul că, prin casarea unei decizii finale adoptate în favoarea sa, în urma procedurilor de revizuire, s-a încălcat Articolul 6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) și Articolul 1 din Protocolul 1 la Convenție.
Curtea, referindu-se la jurisprudența împotriva Republicii Moldova care abordează aspecte similare, a statuat că o situație care permite unei părți la proces să obțină revizuirea unei hotărâri definitive prin invocarea, în calitate de circumstanțe noi, a unei scrisori a unei autorității – parte la proces, care nu face altceva decât să reitereze niște prevederi legale generale, contravine principiul securității raporturilor juridice, și, prin urmare, a constatat încălcarea Articolului 6 al Convenției. În continuare, Curtea a stabilit că, prin casarea abuzivă de către instanțele naționale a unei hotărâri definitive prin care societății reclamante i se oferea un drept asupra unui teren de pământ, s-a încălcat Articolul 1 din Protocolul nr.1 la Convenție.
În continuare, Curtea a menționat că își rezervă dreptul de a se pronunța separat cu referire la acordarea satisfacției echitabile societății reclamante, având în vedere posibilitatea soluționării amiabile a cauzei între Guvernul Republicii Moldova și societatea reclamantă.
Actualmente hotărîrea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie