ROȘCA


 (Cererea nr. 6267/02)

HOTĂRÂRE din 22 martie 2005

DEFINITIVĂ la 22 iunie 2005


Reclamantul a pretins, în special, că dreptul său la un proces echitabil şi dreptul său la protecţia proprietăţii au fost încălcate ca urmare a casării unei hotărâri judecătoreşti irevocabile favorabile lui.

Vezi integral