Roitman v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 10 iunie 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Roitman v. Republica Moldova (nr. 16008/10).

Reclamantul s-a plâns în faţa Curţii în baza Articolului 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) din cauza unei presupuse percheziții ilegale.

În urma prezentării observațiilor Guvernului cu privire la admisibilitatea și fondul cauzei, Curtea le-a expediat reclamantului, invitându-l concomitent să prezinte propriile sale observații. Cu toate acestea, după expirarea termenului indicat, Curtea nu a recepționat niciun răspuns și nicio solicitare de prelungire a termenului respectiv.

În aceste circumstanțe, Curtea a concluzionat că reclamantul nu intenționează să-și mențină cererea, în sensul Articolului 37 § 1 (a) din Convenție. În plus, în conformitate cu Articolul 37 § 1 din Convenție, în absența oricăror circumstanțe speciale referitoare la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, Curtea a considerat nejustificată continuarea examinării acestei cauze.

În consecință, Curtea a decis în unanimitate radierea cererii de pe rol.

Actualmente decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie