Red Union Fenosa S.A. v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 5 martie 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza RED UNION FENOSA S.A. v. Republica Moldova (nr. 70054/11).

Societatea reclamantă s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”)  și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție ca urmare a anulării unei decizii definitive adoptate în favoarea sa.

În urma comunicării prezentei cereri guvernului reclamat, Agentul guvernamental a înaintat o cerere de revizuire în fața Curții Supreme de Justiție în vederea remedierii pretinselor încălcări. La 4 aprilie 2018 Curtea Supremă de Justiție a admis cererea de revizuire, a constatat încălcarea drepturilor societății reclamante în baza Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție și a casat deciziile emise în defavoarea acesteia.

Deoarece societatea reclamantă și-a exprimat dezacordul cu propunerea reglementării amiabile a litigiului, Guvernul a prezentat Curții o declarație unilaterală, prin care a recunoscut încălcarea drepturilor societății reclamante garantate de Articolul 6 § 1 din Convenție și de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție și s-a obligat să-i achite 1500 de euro pentru prejudiciul provocat și 500 euro pentru costuri și cheltuieli. Deși societatea reclamantă și-a exprimat dezacordul cu privire la declarația unilaterală propusă de către Guvern, Curtea a notat că respectiva declarație a conținut clauze rezonabile.

Considerând că declarația unilaterală a Guvernului este bazată pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și Protocoalele sale, și în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării acestei cereri, Curtea a decis radierea cauzei de pe rol în baza Articolului 37 § 1 lit. c) din Convenție.

Actualmente decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie