Raportul de activitate al Curții Europene a Drepturilor Omului pentru anul 2016

Curtea Europeană a Drepturilor Omului („Curtea”) a publicat Raportul său pentru anul 2016 în varianta provizorie. Acest Raport include informații privind organizarea Curții și activitățile desfășurate pe parcursul anului 2016. În special, acesta se referă la principalele evoluții ale jurisprudenței, oferind totodată date statistice complete în diferite domenii.

Raportul este disponibil în limbile engleză și franceză și poate fi accesat la următorul link: http://echr.coe.int/Documents/Annual_report_2016_ENG.pdf

Articole relaționate

Etichete

Distribuie