RACU


 (Cererea nr. 13136/07)

HOTĂRÎRE din 20 aprilie 2010

cu privire la satisfacţie echitabilă, radiere de pe rol

DEFINITIVĂ la aceiași dată

A se vedea suplimentar OLARU ȘI ALȚII (procedurile-pilot)


n hotărîrea pronunţată la 28 Iulie 2009 ( “hotărîrea principală”) Curtea a constatat că a existat o încălcare a drepturilor reclamantului prevăzute de Articolul 6 § 1 din Convenţie şi Articolul 1 din Protocolul Nr. 1 al Convenţiei ca urmare a neexecutării hotărîrii definitive.

Vezi integral