PRODAN


(Cererea nr. 49806/99)

HOTĂRÎRE din 25 aprilie 2006

cu privire la satisfacție echitabilă – radiere

DEFINITIVĂ la 25 iulie 2006

A se vedea suplimentar hotărîrea PRODAN (cu privire la fond și admisibilitate)


Printr-o hotărâre pronunţată la 18 mai 2004 („hotărârea principală”), Curtea a hotărât că a existat o încălcare a drepturilor reclamantului garantate de articolul 6 § 1 şi articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie ca rezultat al neexecutării hotărârilor din 14 martie 1997 şi 3 octombrie 2000.

Vezi integral